Bemutatkozás

Bemutatkozás

Babóca Bölcsőde Bemutatása

Intézményünk 2021 őszén nyitotta meg kapuit a gyermekek és a családok előtt. Két csoportszobában összesen 28 kisgyermek nevelésére, gondozására van lehetőség. Az ő ellátásukat 5 fő kisgyermeknevelő, 3 fő bölcsődei dajka, 1 fő konyha dolgozó és 1 fő intézményvezető biztosítja.
Bölcsődénk tágas terei, jól felszerelt csoportszobái és játszóudvara lehetőséget biztosít a legkisebbek számára a nyugodt játékra, a kreativitás kibontakoztatására, a nagymozgásigényük kielégítésére.
A 0-3 éves korosztály számára nagyon fontos az állandóság, a napirend, az egymást követő mozdulatok sora. Ezek biztosítják számukra a biztonságot, állandóságot, így tudnak tájékozódni, elhelyezni időben eseményeket. A saját kisgyermeknevelő rendszer és az állandó napirend ezt teszi lehetővé intézményünkben is. A kisgyermeknevelők arra törekednek, hogy ezt az állandóságot, folytonosságot megteremtsék a gyermekek életében, elősegítve ezzel érzelmi, szociális és mentális fejlődésüket.

Nevelőink

Intézményvezető bemutatkozása

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

Hajasné Tallér Anikó

Intézményvezető

Hajasné Tallér Anikó vagyok a Felsőpakonyi Babóca Bölcsőde Intézményvezetője. Diplomámat az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szereztem Csecsemő-és kisgyermeknevelő szakon, majd ugyanazon a karon Gyakorlatvezető Pedagógus képzésben is részt vettem. Ennek köszönhetően a kisgyermeknevelők OKJ-s képzésében 4 éven keresztül tanítottam. Bölcsődevezetőként egy évtizedet dolgoztam Budapesten, 2021 júliusától pedig ebben az új, modern Bölcsődében tevékenykedem.
15 évig éltem Felsőpakonyon 3 gyermekemmel és férjemmel, majd egy rövid Budapesti kitérő után ismét Felsőpakonyra irányított az élet, a Babóca Bölcsőde vezetőjeként. Szabadidőmet a kisunokámmal való játék teszi teljessé.
Feladataim közé tartozik a bölcsőde irányítása, szakmai kérdések koordinálása, a dolgozók munkájának összehangolása, a családokkal való kapcsolattartás erősítése, kapcsolattartás a fenntartóval és a társintézményekkel, a bölcsőde tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése, adminisztratív munkák elvégzése, esetleges helyettesítés a gyermekek ellátásában.

Bodzán-Roman Kinga

Kisgyermeknevelők

Bodzán-Roman Kinga vagyok, a Babóca Bölcsőde kisgyermeknevelője. Felsőpakonyon lakom, gyermekeimmel és férjemmel. Tanulmányaimat, az otthon töltött éveim alatt végeztem el, 2018-ban az EFEB Felnőttoktatási Központ pedagógiai-és családsegítő munkatárs szakán, majd 2019-ben a BEST WORK Oktató és Szolgáltató kisgyermekgondozó,-nevelő szakképesítést szereztem meg.
Célom, hogy munkámmal és tudásommal segítsem a gyermekek fejlődését. Olyan légkört teremtsek számukra, hogy az anyától való elválást, ne törésként éljék meg, hanem biztonságban érezzék magukat. Fontos, hogy a szülőkkel is olyan kapcsolat alakuljon ki, hogy megbízzanak bennem. Tudják, hogy gyermekeik jó helyen vannak, vigyázom rájuk, segítem őket. Segítem őket a fejlődésben, és az önállóságban. A bölcsőde legyen számukra az a hely, ahova örömmel érkeznek minden nap. A kiegyensúlyozott légkörben válik a gyermek is azzá, kiegyensúlyozottá. Az én feladatom, hogy a kapott bizalomért cserébe, a gyermeket a legnagyobb tudásom szerint neveljem, a testi-lelki-erkölcsi és szociális norma elvárásainak megfelelően.
Mit tartok fontosnak a munkám során?
Az alkotói tevékenységet, mert „alkotni jó”!!!! A vizuális alkotó tevékenységek, mint a gyurma, festés, ragasztás a gyermek legkedveltebb elfoglaltságai közé tartozik. E tevékenységek fejlesztik a kézügyességüket, a fantáziát, a gondolkodást, az esztétikai érzéket, teret adnak a szabad önkifejezésnek, ez által nagy személyiségformáló erővel bírnak.

Köszönöm a bizalmat!!!!

 

Kiss-Margetin Anita

Kisgyermeknevelők

2011-ben végeztem az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító és Óvóképző Karán Csecsemő-és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzésén. Ezt követően bölcsődében kezdtem dolgozni. A gyermekek iránt érzett szeretetem és a szakma iránti elhivatottságom tovább nőtt, így úgy döntöttem elvégzem a csecsemő-és kisgyermeknevelő alapképzést is. 2015-ben Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító-és Óvóképző Karán szereztem meg a diplomámat Csecsemő-és kisgyermeknevelő alapszakon.
A kisgyermeknevelői pályát fontos hivatásnak tekintem. Feladatomnak tartom, hogy a gyermekek számára egy olyan nyugodt, szeretetteljes és biztonságos légkört alakítsunk ki, melyben önfeledten, szabadon játszhatnak. Fontos számomra a gyermek biztonság érzetének kialakítását az állandó napirend, sorrend, saját kisgyermeknevelő rendszer meglétével. A tudatos, felelősségteljes szakmai munka nagyban hozzájárul a gyermek személyiségének és képességeinek egészséges fejlődéséhez.
Kisgyermeknevelőként és két gyermek édesanyjaként látom, hogy milyen nagy szerepe van a gyermek játékának és aktív mozgásának a gondolkodás fejlődésében. Éppen ezért szívügyemként tekintek a játékba ágyazott mozgásfejlesztésre. A gyermek lételeme és egyben játéka a mozgás, mely a gondolkodására is hatással van. A játék fejleszti a finommotorikát, összerendezi a nagymozgásokat, fejleszti a képzeletet, segíti a gyermeket élményeinek feldolgozásában, indulatainak kordában tartásában.
„Aki jól mozog, tisztán beszél.
Aki tisztán beszél, mélyen gondolkodik.
A kisgyermek mozgása: játék.
A kisgyermek beszéde: játék.
Ezért a sokat és jól játszó gyermek tud majd megfelelően, elmélyülten gondolkodni.”
/Vekerdy Tamás/

Lehoczki Tünde

Kisgyermeknevelők

Lehoczki Tünde vagyok 1979-ben születtem, 2 gyermek édesanyja vagyok. 2012-ben sodort az élet a bölcsőde világába, ahol betekintést nyertem a kisgyermeknevelői hivatásba. Ezt annyira magaménak éreztem, hogy úgy döntöttem, 2014-ben iskolai tanulmányokat kezdek. A képzés elvégzése után elhelyezkedtem Budapesten kisgyermeknevelőként, azóta ezen a pályán tevékenykedem.
Fontosnak tartom, hogy a gyermeket körülvevő környezet harmonikus, esztétikus és barátságos legyen. Szívesen végzek kreatív tevékenységeket ennek érdekében.
Célom, hogy munkámmal és szakmai tudásommal segítsem a gyermekek fejlődését, illetve a csoportban a gyermekek számára nyugodt légkört teremtsek, mindennapjaikat szebbé tegyem. A szülőknek pedig köszönöm, hogy megtisztelnek bizalmukkal.

Szijjártó Ildikó

Kisgyermeknevelők

Szijjártó Ildikó vagyok. Egy egészen más szakmában dolgoztam 10 évet, ám úgy éreztem nem ez az én utam. 2013-ban elvégeztem a pedagógiai asszisztensi képzést. Óvodába helyezkedtem el a végzettségemnek megfelelően. Rengeteg tapasztalatot, gyakorlatot, szereztem az itt eltöltött idő alatt. Közben rádöbbentem, hogy a kisebb korosztály közelebb áll hozzám, érdekelni kezdett a 3 év alatti gyermek egészséges fejlődésének elősegítése. 2015-ben elvégeztem a kisgyermeknevelői képzést, azóta ezt a hivatást folytatom. Nagyon szeretem a munkámat, minden nap feltölt, és motivál a gyermekekkel való foglalkozás. Vidám személyiségemmel, és szakmai tudásommal igyekszem a mindennapokban hozzájárulni ahhoz, hogy a szülőkkel és a munkatársaimmal jó kapcsolatot alakítsak ki. Ezek a kapcsolatok a tiszteletre, és elfogadásra épülnek, mert így az együttműködés mindannyiunk érdekét szolgálja. A munkám során a gyermekeknek egy biztonságos, otthonos környezetet biztosítok, melyben jól érzik magukat. A mindennapi nevelési, gondozási feladatok, játéktevékenységek mellett, a gyermekeknek olyan személyes példát mutatok. mellyel fejlődhet gondolkodásuk, aktivitásuk, könnyen illeszkedhetnek be az új helyzetekbe, illetve megfelelően szocializálódhatnak. Elengedhetetlennek tartom ebben az életszakaszban a játékos mozgásfejlődés elősegítését.

Alstedter Szilvia

Dajka

Alstedter Szilviának hívnak 1978-ban születtem. Ócsán nevelkedtem, tanultam. Több OKJ-s szakot is végeztem, közöttük az óvodai dajka képzést is. 2003 óta ebben a szakmában dolgozom. 2008-ban költöztem Felsőpakonyra, majd 3 gyermekem édesanyja lettem.
Amikor épült a Babóca Bölcsőde elhatároztam, hogy itt szeretnék dolgozni, ismét gyermekek között. A rám bízott feladatokat maximálisan elvégzem, jelenleg a bölcsőde mosónőjeként tevékenykedem (ágyneműk, terítők, előkék, törölközők, konyharuhák, dolgozói védőruhák tisztán tartása), valamint az intézmény helységeinek takarítása is a feladataim közé tartozik.

Baloghné Vida Hajnalka

Dajka

Baloghné Vida Hajnalka vagyok. 2010-ben nyertem először betekintést a bölcsődei életbe, mint dajka. 
A dajkaság összetett feladat, a teendők nagy részét a gyermekek környezetének a tisztántartása teszi ki, s ennek kiemelt fontossága nem szorul magyarázatra. A kisgyermekek biztonsága, harmonikus gondozása, derűs közegben játszadozása nem kis szervezést és odafigyelést igénylő kihívás, melynek a kisgyermeknevelőkkel vállvetve kell megfelelnünk napról napra. Azért, hogy a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó kollégáim, teljes figyelmükkel a gyermekek körüli tennivalókra koncentrálhassanak, a használt helyiségek, eszközök, játékok, és minden egyéb előforduló dolog biztonságos tisztántartása a dajka – vagyis az én feladatom. Örömmel teszek mindennek eleget, hiszen a köszönet ezer apró jelével halmoznak el a munkatársaim és a picik is. 

Georgiu Hermina

Dajka

Georgiu Hermina vagyok, dajka. Fontos, hogy egy mosolygós, kiegyensúlyozott és szeretetteljes csoportot alakítsunk ki a kisgyermeknevelőkkel együtt. Szeretek gyermekközösségben dolgozni, illetve csapatjátékosnak tartom magam. Célom, hogy a kisgyermekek bölcsődében  eltöltött idejük alatt a legtisztább környezetben legyenek.
Kiemelt fontosságúnak tartom, hogy a csoport számára biztosítsam a technikai hátteret: négyszeri étkezés eszközeinek biztosítása, fürdőszoba-csoportszoba-öltöző tisztasága. Nemcsak azért szeretek itt dolgozni, mert imádom a gyerekeket, hanem azért is, mert jó a közösség. 

Laky Erzsébet

Konyhai dolgozó

Laky Erzsébet vagyok, 1976-ban születtem és immár 21 éve élek Felsőpakonyon. Erdélyben nőttem fel, pontosabban Kolozsváron. Elvégeztem az általános iskolát és részt vettem egy dajkai képzésen, ahol sikeres vizsgát tettem.
14 éves munkatapasztalattal rendelkezem, mint konyhai dolgozó. Több nagyobb konyhai cégnél is dolgoztam. Úgy éreztem, hogy a megszerzett tudásomat, itt a Felsőpakonyi Babóca Bölcsődében is szeretném fejleszteni. Megbízható és precíz embernek tartom magam, továbbá jó állóképességgel és tűrőképességgel rendelkezem. Három gyermek édesanyja vagyok, ezért nagyon közel állnak hozzám a bölcsődés korú gyermekek. Fontos számomra, hogy a bölcsőde gyerekei megfelelő táplálkozásban részesüljenek, és tiszta, szép környezetben nevelkedjenek.