Bölcsődei felvétel

Felvétel

2021-22-es nevelési évre pótjelentkezés leadható személyesen a Bölcsődében 8-16 óra között Hajasné Tallér Anikónál.
2022-23-as nevelési évre beiratkozás 2022. tavaszi időszakban várható. Pontos időpontot a fenntartóval történt egyezetetés után kihirdetjük a bölcsőde honlapján, az Agorában, valamint az Intézmény ajtaján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • A gyermek születés anyakönyvi kivonata
  • Taj kártya
  • Gyermek felsőpakonyi lakcímkártyája
  • Szülő munkáltatói igazolása, mely tartalmazza a munkába állás pontos időpontját (nem a jogviszony idejét)